Contacts

Address:

9/11 Budivelny Lane, 08298 Kotsyubinske,

Ukraine

Acc. 26000046209001 PJSB AKORDBANK,

Kyiv, MFO 380634

EDRPOU 38261938