emloyee image

Мельник Олег
Вікторович

Телефон:

  • Здійснювати контроль за роботою господарсько-фінансовою діяльністю підприємства у питаннях матеріально-технічного постачання, збуту продукції, транспортного і адміністративного обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення термінів оборотності оборотних коштів.
  • Контролювати правильність і своєчасність складання та здачі звітів по полісах, актів виконаних робіт.
  • Вести облік договорів Товариства.
   Отримувати звітність та формувати загальний звіт по Товариству.
   Вести облік усіх агентських угод Товариства.
  • Здійснювати перевірку документів бухгалтерського обліку щодо операцій по надходженню та списанню грошових коштів, по обліку розрахунків.
  • Організовувати прийом та здачу готівки у відповідні банківські установи.
  • Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, платежів у банківські установи.
  • Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.